Printed from Eigil Bergs homepage - 27-01-2020 14:01:59
Nye spor på vinyl 2019

Blank sekser i Indre Akershus Blad!

01.07.2018
Journalist i Indre Akershus Blad, Roger Ødegård, har skrevet en blogg
som hører hjemme på Eigils hjemmeside. Og vel så det!



Utviklet av Atilla Moen-Duran