Printed from Eigil Bergs homepage - 02-07-2022 18:07:55
Nye spor på vinyl 2019

10.05.2012
Eigil opptrer med Jørun Bøgeberg, Rune Nicolaysen, Joakim Nordin, Kari Iveland og Tor Andresen på Engebret i Oslo. Repertoaret er norsk populærmusikk fra 40-tallet fram til i dag.Utviklet av Atilla Moen-Duran