Printed from Eigil Bergs homepage - 29-06-2022 14:06:43
Nye spor på vinyl 2019

Samspillet Eigil/Chuck Berry

25.07.2016
I julinummeret av Coin Return har Morten Reff et 10 siders oppslag
om Chuck Berry, der en helside er viet Norgesbesøkene og samspillet
mellom Eigil og Mr. Berry.

    Foto: Helge Jørgensen

Les mere om 1989-samspillet her                   
og 1993-samspillet herUtviklet av Atilla Moen-Duran