Printed from Eigil Bergs homepage - 07-07-2022 08:07:42
Nye spor på vinyl 2019

Norsk på Norsk 27. april

25.04.2014
På NRK1 sitt Norsk på Norsk søndag 27. april blir det intervju og musikk med New Jordal Swingers. Og klokkesletter er 21:00 og ikke 15:00 som det antydes i illustrasjonen!

Husk også Popsenteret i morgen!


Utviklet av Atilla Moen-Duran