Printed from Eigil Bergs homepage - 02-07-2022 18:07:46
Nye spor på vinyl 2019

Seks siders oppslag ...

24.11.2018
Det nordiske musikkbladet VISER/VISOR har et seks siders dypdykk/intervju og anmeldelse av Eigils Nye spor.Det nordiske musikkbladet VISOR/VISER (Nordisk  tidsskrift fõr visor & singer/songwriting) har i sitt nr. 12 (høst/vinter 2018) viet seks sider til et dypdykk og intervju med Eigil i anledning dobbelt-albumet Nye spor (klikk på bildene nedenfor å få fram lesbart dypdykk og anmeldelse):

Utviklet av Atilla Moen-Duran