Printed from Eigil Bergs homepage - 29-06-2022 14:06:56
Nye spor på vinyl 2019

«Tilkobling - ikke avkobling»

19.05.2020
Musikkprofessor Jon-Roar Bjørkvold og Eigil sang sammen i Olavsguttene.
Bjørkvold har skrevet kloke ord om sangens betydning.Fra OBOS-bladet mai 2020

Begge med felles bakgrunn i kirkeguttekoret Olavsguttene: Eigil og musikkprofessor Jon-Roar Bjørkvold

Utviklet av Atilla Moen-Duran