Printed from Eigil Bergs homepage - 15-08-2020 08:08:11
Nye spor på vinyl 2019

«Tilkobling - ikke avkobling»

19.05.2020
Musikkprofessor Jon-Roar Bjørkvold og Eigil sang sammen i Olavsguttene.
Bjørkvold har skrevet kloke ord om sangens betydning.



Fra OBOS-bladet mai 2020

Begge med felles bakgrunn i kirkeguttekoret Olavsguttene: Eigil og musikkprofessor Jon-Roar Bjørkvold





Utviklet av Atilla Moen-Duran