Printed from Eigil Bergs homepage - 22-06-2024 13:06:57
Nye spor på vinyl 2019

Ballade med utdrag fra boka

09.06.2023
Om skrivesperre, "Long Distance Man", vikarene og notelesing fra "I musikkens tjeneste". Les utdraget.

I forbindelse med intervjuet med Erik Valebrokk kommer også Ballade med et utdrag fra "I musikkens tjeneste"i samråd med Falck Forlag og med copyright: Eigil Berg.

Begge fotos: Erik ValebrokkUtviklet av Atilla Moen-Duran