Printed from Eigil Bergs homepage - 15-07-2024 09:07:53
Nye spor på vinyl 2019

Shadnews om Morgans

10.09.2023
Siste nummer av Shadnews (nr. 17 - 2023) gir historien om Morgans ført i pennen av Eigil.

I musikkens tjeneste tar for seg Morgans-perioden mer omfattende i ord og bilder fra side 29 til side 42. Shadnews' Morgans-historie er nok hentet fra denne linken.  

    Foto: Tom SundeUtviklet av Atilla Moen-Duran