Printed from Eigil Bergs homepage - 23-04-2024 02:04:33
Nye spor på vinyl 2019

Shadnews om NJS' siste konsert

20.09.2023
Siste nummer av Shadnews har referat fra NJS' siste konsert i sommer, ført i pennen av Eigil.

Shadnews nr. 17 - 2003 forteller fra NJS-konserten, krydret med bilder av Sven-Erik Hagen. Siden gitarist Anders Sinnes ikke er avbildet i reportasjen, følger ekstrabilde av Anders fra NJS-konserten på Lillestrøm under de to sidene fra Shadnnews.

Den samme konserten fikk også sitt referat her.
Utviklet av Atilla Moen-Duran