Printed from Eigil Bergs homepage - 22-06-2024 14:06:25

Konsert på Sundts Spiseri

08.06.2012
Eigil opptrådte med Ottar ”Big Hand” Johansen, Johanna Demker og Tore Andersen på Brødrene Sundts Spiseri i Oslo i forestillingen ”Kom Nærmere”. Blant repertoarinnslagene var ”Kjærligheten din”, ”Laura Mills”, ”Queen Of The Night”, ”1958” og ”Railroad Man” pluss en spesial-omskrevet versjon av ”Till The Song Is Gone”, denne gang i duett med Eigil og Ottar ”Big Hand”.Utviklet av Atilla Moen-Duran