Printed from Eigil Bergs homepage - 29-09-2023 04:09:26

Norsk på Norsk 27. april

25.04.2014
På NRK1 sitt Norsk på Norsk søndag 27. april blir det intervju og musikk med New Jordal Swingers. Og klokkesletter er 21:00 og ikke 15:00 som det antydes i illustrasjonen!

Husk også Popsenteret i morgen!


Utviklet av Atilla Moen-Duran