Printed from Eigil Bergs homepage - 22-06-2024 06:06:23

Rockefeller 30 år

28.02.2016
NJS hadde tre godt profilerte konserter på Rockefeller Konsertscene i Oslo, en av dem TV-overført og to av dem med Chuck Berry! Se litt fra TV-overøringen av NJS på Rockefeller her

Konsertscenen Rockefeller i Oslo markerte nettopp sitt 30-års jubileum. NJS' hodt flere profilerte Rockefeller-opptredener:

25. januar 1989
TV var til stede, og NJS' konsert på Rockefeller ble overført via kanalen som da het TV1.

5. juli 1989
NJS gikk på scenen til samspill med Chuck Berry, også det på Rockefellers scene. Les mere her
 
18. juni 1993
NJS gjorde igjen en konsert på Rockefeller med Chuck Berry. Les mere her
   Fra TV-overføringen av NJS' konsert på Rockefeller 25. januar 1989

    Med Chuck Berry på Rockefeller 5. juli 1989

    Med Chuck Berry på Rockefeller 5. juli 1989

    Med Chuck Berry på Rockefeller 18. juni 1993

    Med Chuck Berry på Rockefeller 18. juni 1993Utviklet av Atilla Moen-Duran