Printed from Eigil Bergs homepage - 22-06-2024 08:06:04

Foto: Svein Boye Andersen

10.09.2017
Dette aller føste bildet av NJS (1973) ble tatt av Svein Boye Andersen. Boye fotograferte norske
og utenlandske artister gjennom en årrekke. Her er noen flere av dem (fra 1967 til 1980)

Pop Revyen, Pop-Nytt, Allers, Dagbladet og Det Nye fikk stadig musikkrelatert stoff fra Boye, både 
tekst og bilder. Han var den første som foreviget NJS (etter en konsert på Chateau Neuf i Oslo i 1973).
Her er et lite utdrag:

   NJS 1973 (etter en konsert på Chateau Neuf i Oslo)

   Morgans 1967 (Pop-Nytt)

   NJS 1974

   NJS 1974 (Allers)

   NJS 1975 (Allers)

   NJS 1976 (Allers)

   Eigil på scenen 1976 (på Soria Moria i Oslo)

   NJS 1978 ("Spillemann" i Melodi Grand Prix)

   NJS 1978 (troféutdeling i Rosenborg Studio)

   NJS 1979 (Det Nye)

   NJS 1980 (Det Nye)

   Boye på fotooppdrag med Håkon Vellesvik og Tom Sunde 1979
Utviklet av Atilla Moen-Duran