Printed from Eigil Bergs homepage - 22-06-2024 08:06:02

Foto: Helge Jørgensen (2)

18.02.2018
Også utover på 80-tallet ble bildene til fotograf Helge Jørgensen flittig brukt, både av NJS og andre. Et knippe fra 80-tallet kan du se ved å velge "Les mer her". (Samtlige foto: Helge Jørgensen)

   NJS 1984

   NJS mars 1980

   NJS august 1981

   NRK TV-studio "I Ruta" 1983

   NJS 1986

   NJS 1986
Utviklet av Atilla Moen-Duran