Printed from Eigil Bergs homepage - 15-07-2024 09:07:20

Ny bok fra Granlund

18.07.2020
I boka "50 år på veien - del 6" forteller Trond fra året 2019 om samarbeidet med Eigil og mange andre.
"Les mer" er her bilder fra boka, som kan bestilles direkte fra Trond her

   50 år på veien - del 6 - 2019

   Foto: Ketil Moslåtten

   Trond og Eigil på Josefine Visescene 2019

   Forberedelser til Egersund-konsert

   Fra Josefine-programmet 2019
Utviklet av Atilla Moen-Duran