Printed from Eigil Bergs homepage - 22-06-2024 06:06:03

Sterk tekst fra Ingvar

27.07.2020
Ingvar Hovland skrev en sterk tekst etter 22. juli 2011. Nå har flere lagt den ut. Se teksten og ...

Måtte du alltid ha krefte te møda
alt som vil tvinga i kne.
Måtte bestandig hjerta ditt gløda,
gløda fø frihed og fre’.
Måtte du makta å tru på det goda
sjøl når ondskap og hat banke på,
sånn at me, sammen, kan synga det ud at her ska ‘kje hatet få rå.

Sjøl om hjerta e tungt når det banke,og sorgfulle sjela blør; her ska den frie tanke
undras og søga som før.

Måtte du alltid stå sammen med någen,
någen som vil deg vel,
någen som hjelpe te holda deg vågen
når det blir svarte kveld.
Ja, måtte me alle vær våkne i verden
kvær gong ondskap og hat banke på,
sånn at me, sammen, kan roba det ud: Her ska ‘kje hatet få rå!

Sjøl om hjerta e tungt når det banke, og sorgfulle sjela blør; her ska den frie tanke
undras og søga som før.

Måtte du alltid ha viljen
som kjenne trang te å reisa seg opp,
te tross fø en sviande smerte som brenne,
brenne i sjel og i kropp.
Måtte me alle ha evne te elska
sjøl om ondskap og hat banke på,
då he me, sammen, skreve i stein: Her ska ‘kje hatet få rå!

Sjøl om hjerta e tungt når det banke,og sorgfulle sjela blør; her ska den frie tanke
undras og søga som før!

    - Ingvar Hovland -Utviklet av Atilla Moen-Duran