Printed from Eigil Bergs homepage - 13-11-2019 20:11:38

Eigil m/flere


Engebret, Oslo Sted
10.05.2012 Dato

Eigil spiller med Rune Nicolaisen, Kari Iveland, Jørun Bøgeberg, Thor Andreassen og Joakim Nordin på Engebret i Oslo, der de presenterer norsk populærmusikk gjennom 70 år.Utviklet av Atilla Moen-Duran