Printed from Eigil Bergs homepage - 22-09-2019 15:09:25

Eigil m/flere


Engebret, Oslo Sted
10.05.2012 Dato

Eigil spiller med Rune Nicolaisen, Kari Iveland, Jørun Bøgeberg, Thor Andreassen og Joakim Nordin på Engebret i Oslo, der de presenterer norsk populærmusikk gjennom 70 år.Utviklet av Atilla Moen-Duran