Printed from Eigil Bergs homepage - 23-04-2024 01:04:06
Nye spor på vinyl 2019

Store oppslag fra Hamar

12.06.2023
Store oppslag fra Hamar (bildet viser en ung Eigil: Med bestefar Halvor Berg på trappa i Grønnegata på 50-tallet): Helside i Hamar Arbeiderblad, enda grundigre oppslag på nettet og Stein Erik Skar anmelder "I musikkens tjeneste".

Hamar Arbeiderblad leverte helside i anledning Eigils besøk på Musikkverket i Hamar 8. juli.
Enda grundigere ble oppslaget HA hadde på nettet.
I tillegg hadde Stein Erik Skar, mannen bak den viktige boka Da rocken kom til Hamar, en dyptpløyende gjennomgang av I musikkens tjeneste før Hamar-besøket.

Klikk på sakene under bildet for lesbare og mye mer omfattende versjoner.

    UNGE EIGIL: Med bestefar Halvor Berg på trappa i Grønnegata på 50-tallet.
Utviklet av Atilla Moen-Duran